Jeg hjelper deg med ditt nettverk

Se mine tjenester og ta kontakt 

A-Com har Ekomnettautorisasjon

Autorisasjon for installasjon og vedlikehold av ekomnett

"Ekomnettautorisasjon (ENA) gir mulighet for å utføre installasjon og vedlikehold av alle typer elektroniske kommunikasjonsnett (ekomnett) som er definert i ekomloven." (nkom.no)